Officierenkorps

Het officierenkorps van ons gilde telt gemiddeld 45 tot 50 leden, die zijn onderverdeeld als: seniorenvendeliers, jeugdvendeliers, geweerdragers, officieren en bielemannen. Als het korps uittrekt wordt het korps altijd muzikaal ondersteunt door drumfanfare P.C.L.

Tot 1985 kende het korps "slechts" officieren en vendeliers. In 1985 is het korps verder uitgebreid met jeugdvendeliers, geweerdragers en bielemannen. In 2010 is het korps verder uitgebreid met marketentsters. Sinds 2014 hebben de majoor en de jeugdcommandant hun herintrede gedaan na ongeveer 14 jaar afwezigheid.

In deze volgorde wordt er gelopen tijdens een optreden:

Bielemannen
Commandant – Jeugdcommandant

Kapitein – Majoor

Ordonnansen
Marketentsters

Drumfanfare P.C.L.

Vaandelofficier met twee vaandelofficieren
Officieren
Bestuur

Geweerdragers
Jeugd-vendeliers
Senioren-vendeliers

De korpsleiding van links naar rechts: kapitein G. Reintjes, commandant E. Visser en majoor H. te Braak

Ons officierenkorps is actief in de gemeente Rijnwaarden tijdens de jaarlijkse Koningsdag, waaraan medewerking wordt verleend. Het korps brengt deze dag als eerste een vendelhulde aan de bewoners van huize Lobede, aansluitend vindt er de kinderoptocht plaats naar het verenigingsgebouw. Daarnaast is het korps actief tijdens het jaarlijks schuttersfeest met kermis, dat wordt gehouden in het eerste weekend na Hemelvaartsdag. Het korps verzorgd deze dagen het ceremonieel vertoon in en om de feestzaal, maar ook tijdens de processie. Ook bij bezoeken aan Tolkamer, E.M.M. Lobith, pastorie en het gemeentebestuur is het korps aanwezig.

Het officierenkorps met bestuur, bezoekt gemiddeld twee maal per jaar een concours om zich met andere schutters te meten. Mochten er in het jaar meer dan twee activiteiten worden gehouden dan zullen de activiteiten binnen de gemeente altijd voorrang krijgen. Op de volgende onderdelen strijdt het korps met andere gildes uit Gelderland, marcheren defileren, bielemanwedstrijden, schietwedstrijden en vendelwedstrijden. Door de jaren heen heeft het korps diverse prijzen gewonnen waaronder meerdere keren Gelders kampioen vendelen voor zowel de jeugd als de senioren.

Ons gilde komt uit in de volgende afdelingen:

Marcheren superieure B
Defileren ere-afdeling
Seniorenvendeliers ere-afdeling
Jeugdvendeliers ere-afdeling